Rezerwacja On-line

Przesyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla potrzeb niezbęd­nych do real­iza­cji pro­cesu rezerwacji miejsc w serwisie Lanccar.eu (zgod­nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jed­no­lity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
W celu przyspieszenia procesu rezerwacji prosimy o potwierdzenie telefonicznie oraz o zapłatę należności na podane poniżej konto bankowe.
PLN  84 1050 1100 1000 0092 3549 0027 SWIFT/BIC INGBPLPW

EUR 19 1050 1100 1000 0091 1569 0571 SWIFT/BIC INGBPLPW
Istnieje możliwość zapłacenia za bilet u kierowcy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Cennik

Polska - Holandia   od 280 zł
Holandia - Polska   od 65 €


Polska - Belgia   320 zł
Belgia- Polska    75 €


Polska - Niemcy   280 zł
Niemcy- Polska    65 €

 
Bagaż

Pasażerowi przysługuje do zakupionego biletu przewóz bagażu o łącznej wadze nie przekraczającej 40 kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego. Za każdą następną torbę przewidziana jest opłata od €10.

 
Dokumenty

- Ważny paszport
- Ważny dowód osobisty
  (nie może być złamany)

 
Dzieci

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na wyjazd.
Wzór dokumentu do pobrania
KONTAKT

Lanckorona
34-143 Lanckorona

biuro@lanccar.eu

Polska
tel. +48 514 436 222

Holandia
tel. +31 620 999 731


@: biuro@lanccar.eu

 

RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), podajemy, iż:

  • Administratorem danych osobowych przekazywanych nam zarówno w treści wiadomości e-mail, w formie papierowej, bądź ustnej jest firma Lanccar Dorota Madejczyk z siedziba w lanckorona 34-143 ul.Palecka 133 NIP 5521535019 REGON 366102286 oraz adresem e-mail biuro@lanccar.eu 
  • Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przesłane (np. w celu realizacji umowy, przygotowania oferty itp. – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b RODO), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. realizacja obowiązku wynikającego z przepisów prawa podatkowego – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c RODO) i innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami, marketing produktów własnych znajdujących się w ofercie Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f RODO), jak i w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz archiwizacji korespondencji, przez okres niezbędny do realizacji celu, jak i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją celu, w jakim zostały nam przekazane;
  • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak może uniemożliwić realizację celu, w jakim zostały nam przekazane;
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy,
  • Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj.agencjom marketingowym, biurom rachunkowym, dostawcom usług logistycznych i IT, podwykonawcom naszych usług, którzy przetwarzać będą Państwa dane osobowe na zlecenie Administratora i wyłączanie zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO].
  • Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
Masz pytanie?